Tìm kiếm

Công việc mới nhất

ĐT Phương

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận
bùi văn toàn

Sales Logistics

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nam

Thỏa thuận
Bích Hạnh

Nhân viên chứng từ

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận
Mai Phạm Thị

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận
Nguyễn Thị Thảo Trang

Nhân viên Kinh doanh

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận