Tìm kiếm

Công việc mới nhất

Vũ Đình Đạt Đạt

Kinh doanh xuất nhập khẩu

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nam

Thỏa thuận
LÊ THỊ NHƯ QUỲNH

Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận
Mai Phương Hạnh

Nhân viên xuất nhập khẩu

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận
Trần Đức Hà

Sales Forwarder

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nam

Thỏa thuận
Dương Thị Thảo

im-export/ document staff

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận