Tìm kiếm

Công việc mới nhất

Nguyễn Thị Hải Yến

Xuất nhập khẩu – Logistic

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận
Nguyễn Hậu

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
Lê Thị Nhàn

Nhân vân chứng từ xuất nhập khẩu

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận
Đỗ Thị Huyền

nhân viên xuất nhập khẩu

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận
nguyễn thị phương

thực tập phòng xuất nhập khẩu

Địa điểm: Hà Nội

Giới tính: Nữ

Thỏa thuận