Tiếng Anh xuất nhập khẩu

Tiếng Anh xuất nhập khẩu là một yêu cầu bắt buộc từ các nhà tuyển dụng đối với ứng viên. Sự quan trọng của tiếng Anh chuyên ngành là không cần bàn cãi, đặc biệt với nghề xuất nhập khẩu-logistics khi mà quá trình làm việc sẽ tiếp xúc rất nhiều với yếu tố và đối tác nước ngoài.

Khóa học Tiếng Anh Xuất Nhập Khẩu tại Trung tâm Kiến Tập được triển khai đã thu hút rất nhiều quan tâm của rất nhiều bạn học viên.

Khóa học tập trung chuyên sâu vào các lĩnh vực ngành xuất nhập khẩu-logistics như:

+ Giao nhận vận tải (international transportation)

+ Thanh toán quốc tế (international payment)

+ Hải quan (Customs)

+ Hợp đồng, chứng từ xuất nhập khẩu (Contract, documents)

+ Bảo hiểm (Insurance)

Đặc biệt sẽ gắn với các tình huống giao dịch đàm phán xuất nhập khẩu, đảm bảo các bạn sẽ tự tin về tiếng Anh của mình để có thể vận dụng vào công việc cũng như khi đi ứng tuyển.

Trung tâm Kiến Tập chào mừng các bạn tới với chúng tôi, nơi ươm mầm và chắp cánh kiến thức, kỹ năng nghề xuất nhập khẩu.

IMG_0210

Chia sẻ: