Tài liệu hướng dẫn lập báo cáo quyết toán theo TT38/2015/TT-BTC

Tài liệu hướng dẫn lập báo cáo quyết toán theo TT38/2015/TT-BTC

Vừa qua, Khoa Thuế-Hải quan của Học Viện Tài Chính kết hợp tổ chức khóa học Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán theo điều 60 thông tư 38/2015/TT-BTC.

Dưới đây là file tổng hợp tài liệu hướng dẫn được giảng dạy tại khóa học các bạn có thể tham khảo

[embeddoc url=”http://trungtamkientap.com/wp-content/uploads/2016/03/TAI-LIEU-BCQT-HVTC-BIEN-SOAN-NEN-FILE1.rar” download=”all”]

Chia sẻ: