Phân chia chi phí theo Incoterms 2010

INCOTERMS 2010

Nhóm E: Nơi đi
EXW Ex Works… (named place) Giao tại xưởng
Nhóm F: Phí vận chuyển chưa trả
FCA Free Carrier… (named place) Giao cho người chuyên chở
FAS Free Alongside Ship (named port of shipment) Giao dọc mạn tàu
FOB Free On Board (named port of shipment) Giao lên tàu
Nhóm C: Phí vận chuyển đã trả
CFR Cost and Freight (named port of destination) Tiền hàng và Cước phí
CIF Cost, Insurance and Freight… (named port of destination) Tiền hàng, Bảo hiểm & Cước phí
CPT Carriage Paid To… (named place of destination) Cước phí trả tới…(địa điểm chỉ định tại nơi đến)
CIP Carriage and Insurance Paid to… (named place of destination) Cước phí & phí bảo hiểm trả tới (địa điểm chỉ định tại nơi đến)
Nhóm D: Nơi đến
DAT Delivered At Terminal (named place of destination) Giao tại bến
DAP Delivered At Place (named port of destination) Giao tại nơi đến
DDP Delivered Duty Paid… (named place of destination) Giao hàng đã nộp thuế, thông quan NK

Incoterms 2010

PHÂN CHIA TRÁCH NHIỆM, CHI PHÍ BỐC DỠ HÀNG INCOTERMS 2010

Điều khoản

Chi phí bốc hàng

Chi phí dỡ hàng

EXW

Người bán ko có nghĩa vụ xếp hàng. Nếu người bán xếp hàng thì rủi ro và chi phí của việc làm đó do người mua chịu. Người mua chịu

FCA

Nếu giao hàng tại cơ sở của người bán, người bán chịu chi phí bốc hàng.
Nếu giao hàng địa điểm khác cơ sở của người bán, người bán ko phải chịu chi phí bốc hàng
Người mua chịu

CPT
CIP

Người bán chịu Người mua chịu, trừ khi những chi phí đó người bán đã trả theo hợp đồng vận tải

DAT

Người bán chịu

 

Người bán chịu

DAP
DDP

Người bán chịu Tất cả các chi phí dỡ hàng cần thiết để nhận hàng từ phương tiện vận tải tại nơi đến chỉ định, trừ khi những chi phí này do người bán chịu theo hợp đồng vận tải.

FAS

Người mua chịu(người bán chỉ có nghĩa vụ đặt hàng dọc mạn con tàu do người mua chỉ định: ví dụ đặt trên cầu cảng hoặc trên xà lan) Người mua chịu

FOB

Người bán chịu Người mua chịu

 

Chia sẻ: