Phân biệt cước Prepaid và Collect

PHÂN BIỆT CƯỚC PREPAID VÀ COLLECT

1.CƯỚC PREPAID

Cước prepaid (cước trả trước) là cước mà người bán Seller (Shipper) phải trả tại cảng bốc hàng (Port of Loading), đồng nghĩa với việc hàng muốn lên tàu thì Shipper phải trả cước trước (hãng tàu không chấp nhận công nợ).

Loại cước này thường được sử dụng trong các hợp đồng giao hàng điều kiện nhóm C & D theo Incoterms. Forwarder thường gọi là hàng freehand, tức là hàng do Shipper tự lấy booking.

Tuy nhiên trong thực tế nếu bạn đi hàng với forwarder, mặc dù cước prepaid nhưng có thể hàng qua bạn mới trả cước tàu. Vì hiện nay forwarding cạnh tranh rất cao và cho bạn nợ công. Phần này người chịu rủi ro là forwarding, đặc biệt là những mặt hàng lạnh.

2.CƯỚC COLLECT

Trái ngược với cước Prepaid thì có cước Collect (cước trả sau). Cước collect là loại cước mà người mua(Buyer) sẽ trả cước tàu và cước tàu được trả ở cảng đến (POD). Thường thì cước này xuất hiện nhiều trong hợp đồng nhóm E & F, và làm hàng chỉ định – nominated. Người thu cước tàu là đại lý của forwarder tại cảng dỡ hàng (cảng đến).

3. SO SÁNH CƯỚC PREPAID VÀ  COLLECT?

GIỐNG NHAU: Dù bạn làm cước collect hay prepaid thì local charges (phí địa phương) bạn đều phải trả tại cảng load hàng (Port of Loading) và cảng dỡ hàng (Port of Discharge). Tại cảng loading, Shipper là người trả, còn tại cảng dỡ hàng POD thì Consignee là người trả local charges.

KHÁC NHAU: Khác nhau cơ bản nhất của loại cước này là địa điểm trả cước tàu. Thông thường thì cước collect là Consignee thường yêu cầu phải làm House bill, còn cước prepaid thì có thể làm House bill hoặc Master bill of Lading đều được.

Tuy nhiên trong thực tế mặc dù cước collect nhưng có thể trả tại cảng load hàng, consignee lúc này sẽ nhờ shipper trả hộ mình cước.

(tk)

Chia sẻ: