Mẫu bank receipt

Mẫu bank receipt

Trong thanh toán TT, tiền được Người Mua chuyển qua ngân hàng tới cho Người Bán, và sẽ có một giấy chuyển tiền trong trường hợp này.

Đây là giấy tờ chứng minh việc chuyển tiền(biên lai chuyển tiền) – Bank Receipt/Bank Slip.

Nhiệm vụ của Người Bán là cần yêu cầu Người Mua chuyển Bank slip chứng minh việc đã chuyển tiền, kiểm tra kĩ thông tin trên Bank Slip xem chính xác hay không. Khi đã nhận được tiền trong tài khoản thì xác nhận lại cho Người Mua và tiến hành sản xuất hàng/gửi chứng từ gốc.

Dưới đây là một mẫu Bank Slip/Bank Receipt:

tt

Chia sẻ: