Thơ về Incoterms 2010

INCOTERMS 2010

Làm Xuất Nhập Khẩu ngoại thương

Yêu cầu em phải tỏ tường “Cô Tơm” (Incoterms)

Xe tải, đầu kéo kiếm cơm

Máy bay, tàu biển chuỗi bơm cấp hàng

 

Điều nào người Bán dễ dàng

“Ếch guốc” chỉ phải giao hàng tại kho (EX-WORK giao hàng tại xưởng)

Chi phí vận tải, rủi ro

Người mua phải chịu, Bán lo sẵn hàng (Seller hết trách nhiệm khi giao tại kho)

 

Điều hai địa điểm rõ ràng

“Xê –A” người bán giao hàng lên xe (Free Carrier- giao cho người chuyên chở đầu tiên)

Nhớ lấy điều này bạn nghe

Thông quan hàng xuất thuộc phe Bán hàng (Seller lo thông quan TKXK)

 

Việt Nam đường biển tiềm tàng

Điều ba anh “Phát” xếp hàng dọc thân (FAS- giao hàng dọc mạn tàu)

Cước biển đi xa hay gần

Do người mua chịu, Bán cần thông quan (Buyer chịu cước, Seller thông quan XK)

 

Hai nghìn có điểm Lan Can (Incoterms 2000 đề cập “Lan can tàu”)

Nay điều khoản “Phốp” phải san lên tàu (FOB- Seller giao hàng lên tàu Incoterms 2010)

Biến thể thì cũng muôn màu (FOB có nhiều biến thể như giao hàng dưới cần cẩu…)

Thông quan người Bán, cước tàu người Mua (Buyer thuê tàu, trả cước freight)

 

Rủi ro, chi phí phân bua

Cước phí trả tới người mua-kho hàng (CPT-cước phí trả tới điểm đích quy định)

Nhóm C quy định rõ ràng

Trách nhiệm người bán ngày càng tăng cao (Seller thuê tàu, thông quan XK)

 

Đa phương thức thuận tiện cao

Bảo hiểm, cước phí tới bao kho hàng (CIP- tiền hàng và cước phí trả tới điểm đích)

Tàu biển, đường bộ nhịp nhàng

Trách nhiệm người Bán giao hàng tới tay (Seller thuê tàu, mua bảo hiểm rủi ro)

 

Tàu biển “Síp” nghe quen ngay

Đây là điều khoản rất hay được dùng (CIF-tiền hàng, bảo hiểm và cước phí)

Cước biển Bán lo tới cùng

Bảo hiểm, hàng vốn, đi cùng tờ khai (Seller mua bảo hiểm, thuê tàu và làm hải quan XK)

 

Hãng tàu làm một biên lai

Vận đơn được cấp cho ai gửi hàng (Lines cấp BL cho Shipper)

Người Bán đóng gói sẵn sàng

Không cần bảo hiểm, dễ dàng giao ngang(CFR -Seller thuê tàu, không mua bảo hiểm)

 

Nhóm D đã được sửa sang (rút từ 5 điều xuống 3 điều)

Điều khoản giao” Đát”, dỡ hàng khỏi xe (DAT-giao tại bến, dỡ hàng khỏi xe)

Người bán chịu cước bạn nghe (Seller thuê vận tải)

Bến giao không có mái che cũng thành (bến có thể có hoặc không có mái che)

 

Hàng giao tới đích đúng, nhanh (DAP- giao tại nơi đến)

Giao tận nhà xưởng, hoàn thành tận kho (đích có thể là xưởng, kho bãi)

Dỡ hàng bên Mua phải lo (Buyer lo dỡ hàng khỏi xe và thông quan NK)

Chi phí vận chuyển chia cho Bán hàng (Seller chịu cước vận tải)

 

Người Mua quá đỗi nhẹ nhàng

Cân đối kế hoạch, đợi hàng tới kho

Người Bán mọi thứ phải lo (thông quan NK, vận chuyển…)

Giao hàng nộp thuế là do điều này (DDP- giao hàng đã thông quan NK)

 

Incoterms quả rất hay

Phân chia chi phí, trình bày rủi ro

Em ơi cố gắng hiểu cho

Ngoại thương, Xuất Nhập đều do anh này (INCOTERMS CỦA ICC)

 

Mr Ha Le-Trung tâm Kiến Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: