Hàng chuyển phát nhanh chưa thực hiện thủ tục theo thông tư 191/2015/TT-BTC

Hàng chuyển phát nhanh chưa thực hiện thủ tục theo thông tư mới

 Do một số DN chuyển phát nhanh chưa hoàn thiện điều kiện hạ tầng, hệ thống phần mềm kết nối với Hệ thống VNACCS/VCIS, nên thủ tục hải quan đối với hàng chuyển phát nhanh vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định cũ tại Thông tư 100/2010/TT-BTC và Thông tư 36/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội).

Trước đó, Cục Hải quan Hà Nội đã có một số kiến nghị về việc tổ chức di chuyển DN chuyển phát nhanh về địa điểm kiểm tra tập trung của Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (khu vực sân bay quốc tế Nội Bài) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý tập chung của cơ quan Hải quan. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 191/2015/TT-BTC, ngày 24-11-2015, quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Tuy nhiên, trên thực tế việc kết nối phần mềm của các DN chuyển phát nhanh với Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS để thực hiện thủ tục hải quan vẫn chưa thực hiện xong. Trong thời gian này, để không ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của các DN chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính, đồng thời hướng dẫn DN vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục hải quan cho hàng chuyển phát nhanh theo quy định tại Thông tư 100/2010/TT-BTC và Thông tư 36/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính cho đến khi có hướng dẫn mới.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội làm việc cụ thể với các DN chuyển phát nhanh tiếp tục cập nhật kế hoạch triển khai Thông tư 191/2015/TT-BTC, khuyến khích các DN nhanh chóng tập trung tại khu vực sân bay và chuẩn bị phần mềm kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS để sẵn sàng thực hiện khi triển khai đầy đủ quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC.

Đồng thời, Hải quan Hà Nội xây dựng quy trình theo dõi quản lý hàng hóa chuyển phát nhanh để triển khai theo quy định tại Thông tư 191/2015/TT-BTC cho cả hai loại hình DN tập trung, chưa tập trung tại khu vực sân bay.

Tại buổi khai trương Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, ngày 30-11-2015, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết, việc triển khai Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, do việc tập trung, chuyển đổi trụ sở của một số DN dịch vụ chuyển phát nhanh còn đang trong quá trình sắp xếp, nên để tạo thuận lợi cho DN, một số bộ phận nghiệp vụ của Chi cục vẫn phải bố trí tại các địa điểm nằm ngoài địa điểm kiểm tra tập trung; và trụ sở làm việc của Chi cục cũng mới được bố trí tạm thời tại địa điểm của Công ty ALS.

Trong giai đoạn 2, đến tháng 6-2016 sẽ tập trung tất cả DN dịch vụ, các hàng hóa được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính vào làm thủ tục trong khu vực địa điểm kiểm tra tập trung. Đồng thời tiến hành kiến nghị chính quyền địa phương và các cấp cho xây dựng trụ sở của Chi cục.

(Theo baohaiquan)

Chia sẻ: