DANH MỤC SẢN PHẨM DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

DANH MỤC SẢN PHẨM DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG

Các TCVN liên quan đến Dán nhãn năng lượng như sau:

STT NHÓM HÀNG HÓA SỐ TCVN TÊN TCVN
I THIẾT BỊ GIA DỤNG
1 Đèn huỳnh quang ống thẳng TCVN 8249:2013 Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng
2 Đèn huỳnh quang compact TCVN 7896:2015 Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng
3 Chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang TCVN 8248:2013 Balats điện từ – Hiệu suất năng lượng
TCVN 7897:2013 Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng
4 Máy điều hòa nhiệt độ TCVN 7830:2012 Máy Điều hòa không khí – Hiệu suất năng lượng
TCVN 7831:2012 Máy Điều hòa không khí không ống gió – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
 

5

 

Tủ lạnh, tủ kết đông

TCVN 7828:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng
TCVN 7829:2013 Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
6 Tủ giữ lạnh thương mại TCVN 10289:2014 Tủ giữ lạnh thương mại – Hiệu suất năng lượng
TCVN 10290:2014 Tủ giữ lạnh thương mại – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
7 Máy giặt lồng đứng sử dụng trong gia đình TCVN 8526:2013 Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định
8 Nồi cơm điện TCVN 8252:2009 Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng
9 Quạt điện TCVN 7826:2007 Quạt điện – Hiệu suất năng lượng
TCVN 7827:2007 Quạt điện – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
10 Máy thu hình TCVN 9537:2012 Máy thu hình – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
TCVN 9536:2012 Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng
II NHÓM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ THƯƠNG MẠI  
1 Máy phôtô copy TCVN 9510:2012 Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng
2 Màn hình máy tính TCVN 9508:2012 Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng
3 Máy in TCVN 9509:2012 Máy in – Hiệu suất năng lượng
III NHÓM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP  
1 Máy biến áp phân phối ba pha TCVN 8525:2010 Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định
2 Động cơ điện TCVN 7450-1 :2013 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 1: Hiệu suất năng lượng tối thiểu
TCVN 7450-2 :2013 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
3 Nồi hơi TCVN 8630:2010 Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử

Trung Tâm Kiến Tập

Đào tạo nghiệp vụ Xuất Nhập Khẩu-Logistics

P603 tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline 0988 55 5346 /trungtamkientap@gmail.com

 

Chia sẻ: