Đặc điểm và vận hành TT

Đặc điểm và vận hành TT (Telegraphic Transfer)– Chuyển tiền bằng điện

 1. Đặc điểm
 • Là phương thức thanh toán đơn giản
 • Người chuyển tiền và người nhận tiền tiến hành thanh toán trực tiếp với nhau
 • Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian để hưởng phí và không bị ràng buộc bất cứ trách nhiệm gì
 • Việc trả tiền hay không phụ thuộc vào thiện chí của người mua
 • Áp dụng trong trường hợp các bên có uy tín và tin cậy lẫn nhau
 1.  Các bên tham gia
 • Người chuyển tiền hay người trả tiền ( Remitter)
 • Người thụ hưởng (Beneficiary)
 • Ngân hàng chuyển tiền ( Remitting Bank): là ngân hàng phục vụ người chuyển tiền
 • Ngân hàng trả tiền ( Paying Bank): là ngân hàng trả tiền cho người thụ hưởng và thường là ngân hàng đại lý của ngân hàng chuyển tiền

 

Vận hành T/T

(1) Sau khi thỏa thuận đi đến ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương nhà xuất khẩu thực hiện việc cung ứng hàng hóa cho nhà nhập khẩu đồng thời chuyển giao toàn bộ chứng từ.

(2) Nhà nhập khẩu sau khi kiểm tra chứng từ, hóa đơn viết lệnh chuyển tiền đến Ngân hàng chuyển tiền, yêu cầu chuyển tiền cho nhà xuất khẩu.

(3) Sau khi kiểm tra, nếu hợp lệ và đủ khả năng thanh toán, Ngân hàng chuyển tiền sẽ trích tài khoản của nhà nhập khẩu để chuyển tiền, đồng thời gửi giấy báo nợ, giấy báo đã thanh toán cho nhà nhập khẩu.

(4) Ngân hàng chuyển tiền ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình tại nước của nhà xuất khẩu (ngân hàng trả tiền) yêu cầu chi nhánh này chuyển tiền vào tài khoản của nhà xuất khẩu.

(5) Ngân hàng trả tiền chuyển tiền cho nhà xuất khẩu và gửi giấy báo cho đơn vị.

Phương thức này có ưu điểm: Việc sử dụng đơn giản không đòi hỏi cao về mặt nghiệp vụ, chi phí chuyển tiền thấp hơn các phương thức khác.

Nhược điểm: Việc trả tiền cho người bán phụ thuộc vào thiện chí của người mua, bởi vì nó không đảm bảo quyền lợi cho người bán. Ngược lại nếu chuyển tiền trước không có gì đảm bảo chắc chắn rằng người bán sẽ giao hàng và giao hàng đúng hạn.

Chia sẻ: