CẤP SỐ ĐỊNH DANH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ECUS5

CẤP SỐ ĐỊNH DANH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRÊN ECUS5

Hướng dẫn khai báo thông tin cấp số định danh hàng hóa XNK trên phần mềm khai hải quan ECUS5. Theo Quyết định số 1593/QĐ-BTC ngày 15/08/2017 V/v Thí điểm khai số vận đơn trên Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động.
số định danh hàng hóa
số định danh hàng hóa
A – Với hàng Nhập khẩu:
– Cấu trúc số định danh cho hàng nhập khẩu: Số định danh = Ngày vận đơn + Số vận đơn.
– Hệ thống sẽ tự động cấp số định danh dựa vào thông tin số vận đơn (house bill) + ngày vận đơn).
Trên phần mềm ECUS5VNACCS: Khi DN khai báo tờ khai sẽ tự động ghép 2 thông tin này vào (số vận đơn + ngày vận đơn) và khai báo lên hệ thống Hải quan theo định dạng DDMMYY (ngày 2 số, tháng 2 số và 2 số cuối của năm). Ví dụ: 150817SOVANDON (trong đó 150817 là ngày 15/08/2017, SOVANDON là số vận đơn của tờ khai). Người dùng cơ bản không phải làm gì thêm so với hiện nay, chỉ cần nhập vào số vận đơn và ngày vận đơn ở 2 ô chỉ tiêu này trên tờ khai.
 
B – Với hàng Xuất khẩu:
– Cấu trúc số định danh cho hàng xuất khẩu:
Số định danh = Đối tượng + Loại hình hàng hóa + Năm + Số tuần tự trong năm.
Trong đó:
+ Đối tượng: 1 – Số định danh cấp cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; 2 – Số định danh cấp cho doanh nghiệp kinh doanh kho bãi;
+ Loại hình hàng hóa: 1 – Hàng hóa nhập khẩu; 2 – Hàng hóa xuất khẩu; 3 – Hàng hóa khác (hàng nội địa đưa vào cảng,…);
+ Năm: 02 ký tự chỉ năm cấp số định danh (Ví dụ 17 thể hiện năm 2017).
 
– Chủ hàng phải xuất trình số định danh cho cảng khi đem hàng vào cảng, có 2 trường hợp:
+ TH1: Nếu lô hàng được đưa vào cảng trước khi mở tờ khai:
B1: Đăng ký số định danh cho lô hàng
B2: In số định danh kèm mã vạch ra và xuất trình tại cảng khi đưa hàng vào cảng
B3: Nhập số định danh vào mục Số vận đơn và thực hiện khai báo lên Hải quan
 
+ TH2: Khai tờ khai xuất trước khi đưa hàng vào cảng:
B1: Đăng ký số định danh cho lô hàng
B2: Nhập số định danh vào mục Số vận đơn và thực hiện khai báo lên Hải quan
B3: In số định danh kèm mã vạch ra và xuất trình tại cảng khi đưa hàng vào cảng.
Trên phần mềm ECUS5VNACCS:
B1: Sử dụng chức năng đăng ký số định danh để đăng ký số định danh cho lô hàng xuất:
vào menu Tờ khai xuất nhập khẩu Khai báo bổ sung Đăng ký số định danh hàng hóa: thực hiện khai báo lên hệ thống Hải quan lấy số định danh (hoặc trên tờ khai xuất tại mục số vận đơn nhấn vào nút Đăng ký để thực hiện đăng ký số định danh với Hải quan).
B2: Nhập số định danh vào tờ khai VNACCS tại chỉ tiêu Số vận đơn
B3: Khai báo tờ khai lên hệ thống Hải quan như bình thường
 
*) Lưu ý:
– Số định danh cơ bản như số xếp hàng, không cần có thông tin về lô hàng (như vận đơn, hàng hóa, số lượng, ..)
– Số định danh có kèm theo mã vạch có thể in ra, DN cầm theo và xuất trình để đưa hàng vào Kho, Bãi, Cảng chờ xuất.
– DN khi khai theo chuẩn mới này thì phần khai báo Cont mã vạch cũng phải nhập Số vận đơn theo chuẩn mới (DDMMYYSOVANDON), nếu không khi khai lên hệ thống sẽ lỗi không đồng bộ được đúng số vận đơn.
– Số định danh có thể đăng ký từ nhiều nguồn: phần mềm đầu cuối (như ECUS), web DVCTT
số định danh hàng hóa
số định danh hàng hóa
số định danh hàng hóa

Trên đây mới chỉ áp dụng thí điểm tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng và có thể triển khai trên cả nước.

Các công ty Xuất nhập khẩu và giao nhận vận tãi, hãng tàu …chú ý vấn đề này để thực hiện cho chính xác!

Trung tâm Kiến Tập

Đào tạo nghiệp vụ Xuất nhập khẩu-Logistics

P603 tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline 0988 55 5346 /trungtamkientap@gmail.com

Chia sẻ: