Phận chứng từ xuất nhập khẩu (Kientap version)

PHẬN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Trong nghiệp Xuất-Nhập ngoại thương

Chứng từ- làm Docs cũng xương nhiều điều

Vào nghề chưa thể cao siêu

Sau khi thành cáo, chế “liều” như không  (có ai chưa từng chế docs? :D)

 

Chứng từ hàng xuất, Lẻ-Cont (LCL/FCL)

Pi-Âu vừa nhận, check không vấn đề (P/O)

Nhanh tay chớ được lề mề

Pi-Ai, Contract gửi về khách luôn (PI, SC)

 

Cân đối sản xuất, gom-buôn

Check lịch tàu chạy, book luôn khớp hàng (lo lấy booking)

Giá cước, phụ phí rõ ràng

Freq, slots sẵn sàng đóng cont (Frequency/Slots tàu)

 

Load xong làm tiếp gì không?

Khai truyền Vi-nac rồi thông quan hàng(VNACCS)

Hao hụt, định mức rõ ràng

Hồ sơ, giấy phép, đủ hàng chóng đi

 

Tàu đi, sau đó làm chi?

Chứng từ chuẩn bị rồi đi xuất trình

Invoice, Bill gốc mới tinh

Hun trùng, kiểm dịch phải dinh đúng ngày (Fumi, Phyto cert)

 

Bảo hiểm, Chất lượng trong tay (Insurance/Quality cert)

C/O,Ben-cert xưa nay thường dùng (Beneficiary cert)

Advice, Số lượng đi cùng (Shipment advice/cert of quantity)

Thêm Debit Note bổ sung đòi tiền

 

Như vậy chưa phải xong liền

Làm thêm hối phiếu lấy tiền qua bank (Bill of Exchange)

Chiết khấu làm chuẩn tiền nhanh

Sớm quay vòng vốn, tiền thành thuốc tiên 🙂

 

Hàng nhập chứng từ chẳng hiền

Giấy phép nhập khẩu dính liền hải quan

Kiểm tra chất lượng gian nan

Chuyên nghành chồng chéo các ban-bộ-ngành

 

Hợp quy, công bố khỏe-lành

An toàn, kiểm dịch, ngọn ngành mới xong

Chi phí quan hệ ngoài-trong

Hàng ra khỏi bãi, trong lòng mới yên

 

Docs giao nhận nghiệp vụ chuyên

Lo chứng từ xuất cho bên Shipper

Thanh lý, vào sổ đúng giờ

Ét-ai nhận được, Bê-Lờ gửi luôn (SI and BL)

 

Sai-ni nhập hàng có suôn (Consignee)

Docs giao nhận phải lo luôn giấy tờ

Giấy báo hàng tới, ngày-giờ (NOA)

Khai luôn Ecus, rồi chờ thông quan

 

Giấy phép nhập khẩu bộ-ban

Lấy mẫu,kiểm định,liên quan chuyên nghành

Dán nhãn… thủ tục chính hành

Anh em còn phải rất rành “ngoại giao”

 

Thủ tục, quy trình ra sao

Làm nhiều, đi khắp thành cao thủ liền

Khó khăn, áp lực, ít tiền

Xin chớ nản chí, chọn liền docs đi

 

Làm docs cho công ty gì

Xuất-Nhập-giao nhận ngại chi vấn đề

Chúc em,anh,chị trong nghề

Luôn yêu công việc, chắc về thành công 🙂

Mr Ha Le-Trung tâm Kiến Tập

Chia sẻ: