Ứng tuyển

Trình độ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chuyên môn:

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân

Ngành nghề quan tâm: Xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận

Vị trí mong muốn: Nhân viên

Địa điểm làm việc mong muốn: Hà Nội

Chia sẻ: