Ứng tuyển

Trình độ

Ngoại ngữ: English

Chuyên môn: Xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân

Strong Point
- I'm enthusiastic, faithful, open mind, get on easily with people.
- I'm hard working, eager for learning, passion with work, having teamwork skill and I’m
always ready to accept challenges.
- I was always a good team-leader during all my school years. I’m good at keeping a team
together and maintaining the most effective productivity.
So
I will provide when have demand.

Ngành nghề quan tâm: nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận

Vị trí mong muốn: Nhân viên

Địa điểm làm việc mong muốn: Hà Nội

Chia sẻ: