Ứng tuyển

Trình độ

Ngoại ngữ: Tiếng anh

Chuyên môn: Xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân

- Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ
- Có tinh thần học hỏi, tìm hểu
- Có trách nhiệm trong công việc

Ngành nghề quan tâm: nhân viên xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận

Vị trí mong muốn: Nhân viên

Địa điểm làm việc mong muốn: Hà Nội

Chia sẻ: