Ứng tuyển

Trình độ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chuyên môn: Tiếng Anh biên - phiên dịch

Kinh nghiệm: 1 năm

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân

Là 1 người thân thiện, năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống. Luôn luôn sẵn sàng học hỏi điều mới và đặc biệt biết lắng nghe ý kiến của người khác và nêu lên quan điểm của bản thân.

Ngành nghề quan tâm: nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Mức lương: Thỏa thuận

Vị trí mong muốn: Nhân viên

Địa điểm làm việc mong muốn: Hà Nội

Chia sẻ: