Nghiệp vụ khai báo Hải quan

NGHIỆP VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN

Trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp đều phải trải qua quá trình khai báo hải quan. Điều này giúp cơ quan Hải quan nắm rõ và quản lý, giám sát hàng hóa, dịch vụ mua bán của doanh nghiệp.

Các kiến thức về nghiệp vụ hải quan rất đa dạng và cập nhật thường xuyên về:

  • Mã hàng hóa HS code, cách phân loại
  • Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các sắc thuế
  • Pháp luật về hải quan, thủ tục hành chính và xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan
  • Thủ tục hải quan, trị giá hải quan, chính sách hải quan các ngành hàng
  • Khai báo hải quan điện tử Ecus/Vnaccs…..

Hiện nay Trung tâm Kiến Tập đang triển khai khóa học Nghiệp vụ khai báo hải quan với nội dung:

Thời gian Nội dung
 

 

Buổi 1

 

–         INCOTERMS 2010

–         HƯỚNG DẪN CÁCH TRA MÃ HS CODE CỦA HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

 

Buổi 2

 

–         GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG QUAN MỘT CỬA VNACCS/VCIS

–         TÍNH THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HÀNG HÓA

–         QUY TRÌNH CHUNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

 

Buổi 3

 

–         HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG AIR XUẤT
 

Buổi 4

 

–         VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU, KIỂM TRA CHUYÊN NGHÀNH

–         HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG AIR NHẬP

 

Buổi 5

 

–         VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÀ NƯỚC

–         HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG SEA NHẬP

 

Buổi 6

 

–         HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU HÀNG PHI MẬU DỊCH QUA ĐƯỜNG CHUYỂN PHÁT NHANH

–         THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG NHẬP PHI MẬU DỊCH

 

 

Buổi 7

 

–         HƯỚNG DẪN THỦ TỤC, QUY TRÌNH XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG

–         THỰC HÀNH KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ HÀNG SEA XUẤT

 

 

Buổi 8

 

 

–         PHÁP LUẬT VỀ HẢI QUAN

–         XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN

–         NỘI DUNG ÔN THI CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ

 

xuất nhập khẩukhai bao hai quan

Chia sẻ: