Hỏi đáp

Thủ tục xuất khẩu hạt nhựa tái sinh

Sent by thao on December 26, 2017

Thủ tục xuất khẩu hạt nhựa tái sinh

Câu hỏi:Công ty xuất khẩu nhựa tái sinh mã HS code là 39014020 thì có cần giấy phép gì không? Xuất sang TQ từ Cát Lái hoặc Hải Phòng và có phải đóng thuế xuất khẩu không?

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, theo đó mặt hàng xuất khẩu của Công ty không thuộc diện cấm xuất khẩu hay xuất khẩu có giấy phép nên công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như bình thường.

-Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

– Căn cứ vào mã HS của hàng hoá, công ty tra cứu thuế suất thuế tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: