Hỏi đáp

Thủ tục xuất khẩu đá vôi trắng sang Trung Quốc

Sent by thao on December 26, 2017

Thủ tục xuất khẩu đá vôi trắng sang Trung Quốc

Câu hỏi: Doanh nghiệp tôi có khách hàng cần nhập đá trắng 96% CaCO3 ở Trung Quốc. Hỏi: – Thủ tục thế nào, cần khai báo những gì? Cần những điều kiện gì? Thuế suất ra sao? Có được hưởng ưu đãi gì không? – Hiện nay có văn bản nào quy định hàng Đá trắng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1./ Về nhập khẩu đá trắng:

Mặt hàng công ty nêu không thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập hay nhập khẩu có điều kiện nên được phép nhập khẩu theo nhui cầu kinh doanh.

Đá trắng là vật liệu xây dựng thuộc đối tượng áp dụng Thông tư 14/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng

Hàng hoá xuất xứ từ Trung Quốc và có C/O mẫu E hợp lệ sẽ được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo Biểu thuế hiện hành theo Nghị định 128/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ

2./ Về xuất khẩu đá:

2.1 Hàng hoá nếu là khoáng sản làm vật liệu xây dựng :

Căn cứ điều 4 Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng quy định:

“Điều 4. Điều kiện khoáng sản làm vật liệu xây dựng được phép xuất khẩu.

1. Khoáng sản thuộc danh mục được phép xuất khẩu phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này và không thuộc danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 2 của Thông tư này (trừ khoáng sản tạm nhập, tái xuất).

2. Khoáng sản có nguồn gốc như sau:

a) Khoáng sản được khai thác từ các mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển cấp phép”.

Căn cứ Danh mục Khoáng sản được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 1 của Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng thì mặt hàng:

Căn cứ Danh mục Khoáng sản được phép xuất khẩu ban hành tại Phụ lục 1 của Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/09/2012 của Bộ Xây dựng thì mặt hàng:

 

TT

Danh mục khoáng sản

Tiêu chuẩn xuất khẩu

Điều kiện

4 Đá hạt (đá vôi, đá hoa…) Kích thước cỡ hạt ≤ 20 mm Gia công, làm nhẵn bề mặt dùng làm vật liệu trang trí, hoàn thiện
6 Đá xây dựng Kích thước cỡ hạt ≤ 60 mm Các mỏ không thuộc các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

 

Theo đó mặt hàng của công ty chỉ được phép xuất khẩu khi đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 04/2012/TT-BXD và Giấy phép khai thác còn hiệu lực tại thời điểm khai thác.

2.2 Hàng hoá nếu là đá hoa trắng thuộc danh mục khoáng sản xuất khẩu theo Thông tư 12/2016/TT-BTC ngày 05/07/2016 của Bộ Công thương. Công ty tham khảo tiêu chuẩn chất lượng, thời hạn xuất khẩu thoả điều kiện tại Thông tư này,

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: