Hỏi đáp

Thủ tục nhập tiền chất thuốc nổ KNO3

Sent by thao on December 20, 2017

Thủ tục nhập tiền chất thuốc nổ KNO3

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất có nhập chất Kali nitrat (KNO3) dùng làm phụ gia cho sản xuất từ DN nội địa, Theo Nghị Định 113 /2017 NĐ-CP thì chất này nằm trong phụ lục IV thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, không phải khai báo hóa chất. DN chúng tôi xin hỏi chất này có phải xin Giấy phép nhập khẩu Tiền Chất Thuốc Nổ theo Nghị Định 76/2014/ NĐ-CP và thông tư 61/2014/TT-BCT ngày 29/12/2014 không?.

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ Điều 1 Nghị Định 113/2017 NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ:

 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất về:

1. Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

2. Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

3. Điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp…”.

Về giấy phép nhập khẩu tiền chất công ty tham khảo điều Điều 12. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp và các quy định hiện hành khác liên quan. Giấy phép nhập khẩu thuốc nổ công ty thực hiện việc cấp phép như trước đây của Bộ ngành liên quan

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: