Hỏi đáp

Thủ tục nhập khẩu que thử đường huyết

Sent by thao on December 5, 2017

Thủ tục nhập khẩu que thử đường huyết

Câu hỏi: Công ty dự kiến nhập khẩu mặt hàng que thử đường huyết để sử dụng cho máy đo đường huyết cá nhân nhập từ Korea. Theo thông tư 30/2015/TT-BYT, mặt hàng máy đo đường huyết không phải xin giấy phép nhập khẩu nhưng trong mục 25 trong danh sách trang thiết bị y tế thì có mã HS code: 38220090 phải xin giấy phép nhập khẩu. Mặt hàng que thử đường huyết sẽ được áp vào hs code: 38220090. Vì vậy, mặt hàng que thử đường huyết có phải xin giấy phép nhập khẩu không? Thuế VAT của mặt hàng que thử đường huyết là bao nhiêu %?

 

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1/ Về việc xin Giấy phép NK của Bộ Y tế:

– Căn cứ Mục 25 (trong phần Thiết bị chẩn đoán) Phụ lục I Danh mục Trang thiết bị y tế phải cấp giấy phép nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế; theo đó quy định “chất thử, hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa dùng cho thiết bị y tế”, trong đó có mã HS 3822.00.90 phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Do mặt hàng que thử đường huyết là một thiết bị chẩn đoán được thấm, tẩm chất thử và nếu được phân loại vào mã HS 3822.00.90 thì phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định dẫn trên.

2/ Về thuế suất thuế GTGT:

– Căn cứ Biểu thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng có mã HS 3822.00.90 có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Chia sẻ: