Hỏi đáp

Thủ tục nhập khẩu ô tô điện

Sent by thao on January 10, 2018

Thủ tục nhập khẩu ô tô điện

Câu hỏi: Chúng tôi muốn nhập khẩu ô tô điện thì thủ tục nhập khẩu như thế nào, nếu nhập khẩu có được lưu hành không.

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Do Công ty chưa nêu rõ tính năng, công dụng,…hàng nhập khẩu nên không thể tư vấn chính xác được. Trường hợp hàng có tính năng, công dụng,…giống ô tô thì có thể tham khảo các quy định sau:

– Theo quy định tại mục II Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của Bộ Thương mại – Bộ Giao thông Vận tải – Bộ Tài chính – Bộ Công an thì ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng phải đảm bảo điều kiện: không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam, được đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quãng đường tối thiểu là 10.000 km (mười nghìn). Đồng thời, ô tô nhập khẩu không phải là loại có tay lái nghịch (tay lái bên phải), ở dạng tháo rời, hoặc đã thay đổi kết cấu.

– Căn cứ điểm 1, 2, 3 mục III Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA quy định:

“1- Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu ngoài các hồ sơ hải quan theo quy định, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan 01 bản chính và 01 bản sao (có xác nhận do giám đốc doanh nghiệp ký tên, đóng dấu) của một trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký.

b) Giấy chứng nhận lưu hành;

c) Giấy huỷ Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy hủy Giấy chứng nhận lưu hành.

Giấy chứng nhận quy định tại điểm a, b, c nêu trên do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi ôtô được đăng ký lưu hành cấp.

Mặt hàng “xe ô tô” khi nhập khẩu làm phương tiện giao thông đường bộ phải đăng ký kiểm tra chất lượng theo Thông tư 31/2011/TT-BGTVT và Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014.

Việc đăng ký lưu hành phương tiện giao thông đường bộ liên quan lĩnh vực quản lý của cơ quan CSGT sở tại, đề nghị công ty liên hệ để được hướng dẫn.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: