Hỏi đáp

Thủ tục nhập khẩu nước tương

Sent by thao on December 20, 2017

Thủ tục nhập khẩu nước tương 

Câu hỏi:

Công ty muốn nhập sản phẩm là nước tương Kikkaman. Xuất xứ : Nhật bản với mục đích kinh doanh bán tại Việt Nam. Xin cho biết thủ tục nhập, thủ công bố chất lượng sản phẩm? Mã code sản phẩm thuộc nhóm gì? Thuế nhập khẩu bao nhiêu?

Trả lời:

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1/Chính sách nhập khẩu:

Mặt hàng nước tương không thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Do đó, công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thông thường khác.

Tuy nhiên, để nhập khẩu sản phẩm nước tương thì Công ty phải tham khảo các quy định sau để được phép nhập khẩu vào Việt Nam:

Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:

“Điều 14. Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu:

1. Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền do các bộ quản lý ngành chỉ định, trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 điều này…”

Mặt hàng nước tương nằm trong Phụ lục 2-Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/04/2014.

-Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2/Chính sách thuế:

– Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

– Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu được nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

– Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, mặt hàng nước chấm của công ty có thể tham khảo phân nhóm sau:

+ Phân nhóm 21.03: Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt; đồ gia vị hỗn hợp và bột canh hỗn hợp; bột mịn và bột thô từ hạt mù tạt và mù tạt đã chế biến..

– Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 và tra cứu thuế suất thuế GTGT tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 để thực hiện khai báo.

– Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: