Hỏi đáp

Thủ tục nhập khẩu sổ ghi chép tặng nhân viên

Sent by thao on December 26, 2017

Thủ tục nhập khẩu sổ ghi chép tặng nhân viên

Câu hỏi: Công ty là DNCX 100% vốn nước ngoài (MST:0800340238 ). Nhân dịp cuối năm, chúng tôi có dự định nhập khẩu 200 quyển sổ ghi chép (có in hình logo và tên công ty) từ công ty mẹ (Advanex Nhật Bản) về làm quà tặng cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Xin hỏi về thủ tục nhập khẩu và chính sách thuế trong trường hợp này sẽ thực hiện như nào?

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì “Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn”, thuộc nhóm 4901, thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông theo PHỤ LỤC II-DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
Theo quy định trên, trường hợp công ty nhập khẩu các loại ấn phẩm thuộc nhóm 4901 không kinh doanh phải xin giấy phép nhập khẩu tại cơ quan quản lý chuyên ngành.

– Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định như sau:

“3. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng. Riêng quà biếu, quà tặng vượt định mức 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng thuộc trường hợp sau thì được xét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ trị giá lô hàng:

a) Các đơn vị nhận hàng quà biếu, quà tặng là cơ quan hành chính, sự nghiệp công, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tiếp nhận để sử dụng;

b) Hàng hóa là quà biếu, quà tặng mang mục đích nhân đạo, từ thiện.”

Trường hợp của công ty nhận quà biếu từ công ty nước ngoài để được xét miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ trị giá lô hàng nếu thỏa điều kiện theo khoản 3 Điều 5 Quyết định 31/2015/QĐ-TTg và không quy định loại hình vận chuyển hàng hóa (hàng không hay đường biển)

Trường hợp, nếu trị giá của lô hàng vượt quá 30 triệu đồng (không thuộc các quy định trên trên) thì phải nộp thuế đối với phần vượt theo quy định.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: