Hỏi đáp

Thủ tục nhập khẩu bao bì chứa đựng thực phẩm

Sent by thao on December 5, 2017

Thủ tục nhập khẩu bao bì chứa đựng thực phẩm

Câu hỏi: Chúng tôi được biết thì đối với loại bao bì vật dụng chứa đựng sản phẩm thì khi nhập khẩu cần phải làm kiểm tra chuyên nghành của Bộ Y tế. Nhưng theo Quyết định số 3741/qđ-byt thì bao bì hoặc vật dụng chứa đựng này khi nhập khẩu thì làm thủ tục bình thường. Tuy nhiên, theo Thông tư 40/2016/tt-byt thì cần phải kiểm tra chuyên nghành.Vậy khi nhập khẩu loại hàng hóa này thì chúng tôi sẽ phải thực hiện theo công văn 3741/qđ-byt hay thông tư 40/2016/tt-byt.

 

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Quyết định số 3741/QĐ-BYT ngày 17/08/2017 của Bộ Y tế quy định về việc bãi bỏ quyết định số 818/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS. Theo đó, khi nhập khẩu bao bì chứa đựng thực phẩm công ty không thực hiện theo quy định tại Quyết định số 818/2007/QĐ-BYT mà phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2016/TT-BYT ngày 04/11/2016 của Bộ Y tế.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: