Hỏi đáp

Thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi

Sent by thao on December 5, 2017

Thủ tục kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi

Câu hỏi: Công ty có làm thủ tục nhập khẩu lô hàng chi tiết gồm: Phụ gia thực phẩm: (đường IMO, hương sữa, Phụ gia thực phẩm gelatine 180 (C102H151N31O39) , Phụ gia thực phẩm (dicalcium phosphate)CaHPO4.2H2O…….” Phụ gia Refined Glycerine 99.7%,Phụ gia (neosorb 70/70)(C6H14U6).

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Bộ Y tế quy định: “Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức quản lý công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, bao gồm: thực phẩm chức năng; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.” Như vậy danh mục các sản phẩm phụ gia thực phẩm trên của chúng tôi nhập khẩu về mục đích dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi có cần phải kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm không, nếu có chúng tôi đăng ký kiểm tra chuyên nghành tại cơ quan quản lý nào ?(CỤC CHĂN NUÔI HAY CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM)

 

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi:

– Căn cứ Điều 11 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi:

Điều 11. Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

1. Tổ chức, cá nhân chỉ được phép nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

2. Trường hợp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi không có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện theo các quy định sau:

a) Nhập khẩu để khảo nghiệm phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện việc khảo nghiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này;

b) Nhập khẩu để kiểm nghiệm hoặc sản xuất, gia công nhằm mục đích tái xuất theo hợp đồng đã đăng ký với nước ngoài hoặc giới thiệu tại các hội chợ triển lãm phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chấp hành sự kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thức ăn chăn nuôi phải chịu trách nhiệm về chất lượng và ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm thu hồi, xử lý hàng hoá thức ăn chăn nuôi không đảm bảo chất lượng và đền bù thiệt hại gây ra cho người chăn nuôi.

4. Trình tự, thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành”.

Theo quy định nêu trên thì thức ăn chăn nuôi không thuộc diện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, Công ty phải chứng minh được các phụ gia thực phẩm nêu trên chỉ dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

– Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm được phép lưu hành tại Việt Nam:

“Điều 2. Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm nhập khẩu phải thực hiện kiểm tra chất lượng theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và Điều 2 Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Theo đó, công ty chỉ được phép nhập khẩu các loại thức ăn chăn nuôi có trong Danh mục được phép lưu hành theo nhu cầu và phải thực hiện kiểm tra chất lượng nhà nước theo điều 15 Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT nêu trên.

Ngoài ra, nếu các mặt hàng dự kiến nhập khẩu thuộc danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam đều phải được kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam căn cứ vào Quyết định số 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam. Cơ quan thực hiện kiểm tra là các Chi cục kiểm dịch vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NNPTNT.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: