Hỏi đáp

Thời hạn làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng tại chỗ

Sent by thao on February 6, 2018

Thời hạn làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng tại chỗ

Câu hỏi: Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, Điểm 4 qui định: “4. Thời hạn làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan.” Xin được hỏi, ngày làm việc tính từ thứ 2 đến thứ 6 hay tính cả thứ 7, chủ nhật?

Ngày gửi: 23/01/2018 – Trả lời: 31/01/2018
Tên doanh nghiệp: CTY TNHH VNENERGY Ninh Bình
Địa chỉ: Ninh Bình – Email : huyenvtt3d@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Khoản 4 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2017 quy định:

“4. Thời hạn làm thủ tục hải quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan”

Theo đó 15 ngày làm việc theo quy định sẽ không được tính vào các ngày nghỉ trong tuần gồm thứ 7 và chủ nhật.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: