Hỏi đáp

Sửa tờ khai nhập khẩu luồng xanh chưa thông quan

Sent by thao on December 26, 2017

Sửa tờ khai nhập khẩu  luồng xanh chưa thông quan

Câu hỏi: Khi mở tờ khai nhập khẩu, phân luồng xanh chưa thông quan. Khi kiểm tra lại thuế, phát hiện sai số tiền thuế do khai sai đơn vị tiền tệ của phí CIC (VNĐ – thành USD). Chúng tôi có được khai sửa luôn bằng nghiệp vụ AMA + kèm mẫu 03 ko? Vì khai sai nên số tiền thuế phải nộp rất lớn, chúng tôi muốn sửa đúng tiền thuế rồi nộp. Hướng dẫn tại Mục 5/ TT38 – nhưng phải sửa sau thông quan và theo công văn số 13249/BTC-TCHQ ngày 19-9-2014 thì được sửa trước thông quan.

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Công ty tự phát hiện khai sai về thuế thuộc trường hợp phải khai báo bổ sung hồ sơ quan hải quan theo quy định điểm b hoặc điểm d khoản 1, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

“Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan

1. Các trường hợp khai bổ sung:

a) Người khai hải quan được khai bổ sung hồ sơ hải quan sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;

b) Người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;

c) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

đ) Người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo yêu cầu của cơ quan hải quan khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: