Hỏi đáp

Nhập khẩu container bồn (Tank) đã qua sử dụng

Sent by thao on January 10, 2018

Nhập khẩu container bồn (Tank) đã qua sử dụng

Câu hỏi: 

Công ty chúng tôi muốn nhập khẩu container bồn (Tank) đã qua sử dụng để vận chuyển và chứa hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm 3. Vậy việc nhập container bồn này cần thủ tục như thế nào và có thuế nhập khẩu không?

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1/Chính sách nhập khẩu:

– Căn cứ Thông tư số 64/2015/TT-BGTVT ngày 05/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo container vận chuyển trên các phương tiện vận tải. Theo đó, để được nhập khẩu container bồn (tank) đã qua sử dụng phải thõa mãn các tiêu chí được quy định tại Thông tư nêu trên.

– Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16: Hồ sơ hải quan và Điều 18: Khai hải quan hướng dẫn tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

2/Về chính sách thuế:

Khi nhập khẩu container về Việt Nam, Công ty phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. Muốn biết mức thuế phải nộp, trước hết phải xác định được mã số HS chi tiết của hàng hóa.

Việc xác định chi tiết mã HS của một mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa thực tế nhập khẩu. Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài để xác định mã HS phù hợp với hàng hóa thực tế hoặc trước khi làm thủ tục hải quan Công ty có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Điều 7 Thông tư Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Sau khi xác định được mã số HS của hàng hóa thực tế nhập khẩu, đề nghị Công ty tra cứu mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: