Hỏi đáp

Khác biệt về HS code trên CO và tờ khai hải quan

Sent by thao on February 6, 2018

Khác biệt về HS code trên CO và tờ khai hải quan

Câu hỏi: Công ty thường xuyên nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O form D, E, AI, AK). Ô số 7 trên C/O thể hiện HS code, nhưng HS code này là của nước xuất khẩu chứ không phải nước nhập khẩu. Sika có yêu cầu nhà cung cấp thể hiện HS code của nước nhập khẩu nhưng họ không chấp nhận vì khi chỉ khai báo HS code nhập khẩu họ không trình C/O được và nhà cung cấp có hỏi lại Sika là có thể thể hiện 2 HS code trên C/O được không, tức là HS code nhập khẩu và HS code xuất khẩu. Chúng tôi có tham khảo TT36/2010 (15/11/2010) nhưng vẫn chưa rõ. Sika nhờ hướng dẫn để chúng tôi có cơ sở để làm việc với nhà cung cấp.

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:

c.1) Lỗi chính tả hoặc đánh máy;

c.2) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, đánh dấu bằng “x” hay “√”, nhầm lẫn trong việc đánh dấu;

c.3) Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu;

c.4) Khác biệt về đơn vị đo lường trên C/O và các chứng từ khác (hóa đơn, vận tải đơn,…);

c.5) Sự khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan hải quan với mẫu C/O theo quy định;

c.6) Sự khác biệt về màu mực (đen hoặc xanh) của các nội dung khai báo trên C/O;

c.7) Sự khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ và chứng từ khác;

c.8) Sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa.

Theo quy định trên, để cơ quan Hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, trong đó có sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu. Khi đó, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ và các chứng từ đi kèm để cơ quan Hải quan kiểm tra kiểm tra và xác định chính xác về hàng hóa mà công ty dự kiến nhập khẩu.

Lưu ý, mã HS trên C/O và thực tế hàng hoá nhập khẩu không khác biệt nhiều dẫn đến không thay đổi xuất xứ hàng hoá qua kiểm tra chứng từ, kiểm tra thực tế theo các tiêu chí xác định xuất xứ hàng hoá mới được chấp nhận

Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục nơi đăng ký và cung cấp các chứng từ liên quan để xem xét giải quyết cho trường hợp có sự khác biệt về mã HS nêu trên.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: