Hỏi đáp

HS code sơn chống nóng

Sent by thao on December 5, 2017

HS code sơn chống nóng

Câu hỏi: Công ty muốn nhập mặt hàng sơn chống nóng về để kinh doanh, sơn chúng tôi muốn nhập là loại sơn chống nóng dùng cho tường nhà, mái tôn, cửa kính, vậy tôi xin hỏi mã số hải quan của mặt hàng này là gì, mặt hàng này có cần giấy phép nhập khẩu không, mã loại hình nhập khẩu?

 

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1/Về mã HS:

– Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

– Do công ty không cung cấp chi tiết, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu nên Tổ tư vấn không thể có câu trả lời chính xác cho câu hỏi nêu trên.

– Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, mặt hàng của công ty có thể tham khảo phân các nhóm sau:

+ Phân nhóm 32.08: Sơn và vecni (kể cả men tráng và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.

+ Phân nhóm 32.10: Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels), dầu bóng và màu keo); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da. – Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 và tra cứu thuế suất thuế GTGT tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 để thực hiện khai báo.

– Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

-Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2/ Loại hình nhập khẩu:

– Căn cứ bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng Cục Hải quan hướng dẫn:

– Mã loại hình A12: Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ. Sau khi nhập khẩu và nộp đầy đủ thuế theo quy định, công ty có thể xuất khẩu theo loại hình B11 xuất kinh doanh.

– Mã loại hình A41: Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX) thực hiện nhập khẩu hàng hoá theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất).

Như vậy, theo quy định trên thì nếu công ty là doanh nghiệp trong nước nhập sản phẩm tiêu dùng để bán ra thị trường trong nước thì có thể thực hiện thủ tục theo loại hình A12, trường hợp nhập khẩu hàng hoá theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất) thì đăng ký tờ khai theo loại hình A41.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: