Hỏi đáp

CO 3 bên và CO giáp lưng

Sent by thao on February 6, 2018

CO 3 bên và CO giáp lưng

Câu hỏi: Chúng tôi có mua hàng của DN bên Singapore tại kho ngoại quan của DN bên Singapore tại Việt Nam, DN Singapore đặt hàng của bên sản xuất ở bên Nhật Bản. Để xin hồ sơ ưu đãi thuế theo form AJ, chúng tôi có xin được CO 3 bên hoặc CO giáp lưng hay không? Nếu có thủ tục sẽ cần những giấy tờ gì

Ngày gửi: 29/01/2018 – Trả lời: 31/01/2018
Tên doanh nghiệp: cá nhân
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Viêt, số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội – Email : dinhthugiang@gmail.com

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi tham khảo như sau:

-Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Phụ lục 7 “Thủ tục cấp và kiểm tra C/O” ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương

“C/O giáp lưng” là C/O được cấp bởi Nước thành viên xuất khẩu trung gian dựa trên C/O của Nước thành viên xuất khẩu đầu tiên.

-Căn cứ Điều 11 Phụ lục 7 “Thủ tục cấp và kiểm tra C/O” ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương:

“Điều 11: C/O giáp lưng

Tổ chức cấp C/O của Nước thành viên trung gian có thể cấp C/O giáp lưng nếu có đơn đề nghị cấp C/O giáp lưng của người xuất khẩu, với điều kiện:

“1. Người đề nghị cấp C/O giáp lưng xuất trình C/O bản gốc còn hiệu lực. Trong trường hợp không xuất trình được bản gốc C/O, Người đề nghị cấp C/O giáp lưng phải xuất trình bản sao chứng thực của C/O đó;

2. C/O giáp lưng được cấp phải bao gồm một số thông tin như trên C/O gốc. Các ô trong C/O giáp lưng phải được điền đầy đủ. Giá FOB của Nước thành viên tại ô số 9 phải được ghi trong C/O giáp lưng;

…..5. Các thủ tục kiểm tra quy định tại Điều 18 và Điều 19 cũng được áp dụng đối với Nước thành viên cấp C/O giáp lưng”.

Để được hưởng ưu đãi thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ kho ngoại quan, Công ty cần cung cấp cho cơ quan hải quan C/O do Bộ Công thương cấp giáp lưng với C/O bản gốc. Về việc cấp C/O mẫu AJ giáp lưng đối với hàng kho ngoại quan tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương hoặc tổ chức cấp C/O được Bộ Công Thương uỷ quyền để được hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chia sẻ: